Myndigheter & Kommitéer

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM som ansvarar för frågan om risker med strålning. I huvudsak är det 2 personer som arbetar med denna fråga. Båda är civilingeniörer utan medicinsk kompetens. En kommer direkt från Ericsson och den andra från högskolan. Till sin hjälp har de ett vetenskapligt råd bestående av 8 experter. Jag tror att de flesta människor förutsätter att dessa experter är oberoende från industrin men så är inte fallet. 3 av 8 är också medlemmar av den slutna föreningen ICNIRP. Du kan bara väljas in i ICNIRP av andra medlemmar och det finns ingen insyn. ICNIRP har rekommenderat de skyhöga gränsvärden som SSM antagit. 2 personer är medlemmar i IEEE, USA:s motsvarighet till ICNIRP, som är dominerat av industrirepresentanter. I praktiken betyder det att halva SSM granskar sig själva. Av resterande 4 experter har 3 forskat åt industrin. Vi hittar inga oberoende experter inom SSM och inga representanter från den stora grupp forskare som menar att det finns avsevärda hälsorisker.

 

Tidigare ordförande för det vetenskapliga rådet, Anders Ahlbom, tvingades efter 10 år som ordförande för rådet, att avgå då det avslöjades att han satt i sin brors konsultbolags styrelse som riktade sina tjänster specifikt till telekommunikationsindustrin, något som Anders Ahlbom undanlåtit att redovisa som intressekonflikt i sin roll som ordförande för det påstått ”oberoende” vetenskapliga rådet. Hans bror har, utan att Anders Ahlbom redovisat detta, samtidigt som Anders Ahlbom var påstått ”oberoende” expert, arbetat som lobbyist för Telia Sonera i Bryssel i många år. Läs mer

 

På SSM hemsida kan man läsa att de gjort mätningar i skolor som har WIFI och slutsatsen är att nivåerna är så enormt låga att det inte finns några risker. Om man läser rapporten ser man snabbt att mätningarna har gjorts UTAN några surfplattor i klassrummet. Det längsta man gick var att ställa in 4 datorer men då såg man till att mäta 1-2 meter bort. Inget barn sitter 1 m från en dator och arbetar och tiden är förbi när en klass bestod av endast 4 elever.

 

” Vid en av mätplatserna på Hällsviks bycenter användes fyra bärbara datorer

för att belasta nätverket vid en av mätningarna. Belastningen bestod i att

datorerna ”streamade” film från Internet, vilket medför hög belastning. Det

möjliggjorde att exponeringsskillnader under olika förhållanden kunde mätas

och jämföras. Under övriga mätningar var nätverket i drift men obelastat,

dvs inga datorer var anslutna.”(citat från mätrapporten)

 

Sanningen om strålningsnivåerna är en helt annan. Med 25-30 surfplattor uppkopplade via WIFI kommer strålningen från varje enhet att adderas till den totala mängden. Eftersom strålningen avtar ordentligt med avståndet till källan betyder det att högst nivåer kommer att vara precis intill surfplattan dvs där barnen sitter. Det högsta värdet SSM uppmätte var 1800uW/m2. Mätningar utförda av Health Canada visar att med 24 datorer i ett klassrum når man nivåer på 94 000 uW/m2 vilket är 9 400 ggr mer än de rekommendationer som många oberoende forskare föreslagit. Lägg då till att barn är mycket känsligare för miljöfaktorer än vuxna.

 

 

SCHENIHR(EU)

Inom EU finns ett organ som heter SCHENIHR som också kommer med rekommendationer. Här är det också 2 fasta ledamöter, en konsult åt industrin och medlem i IEEE och en annan från ICNIRP. Till sin hjälp har de ett vetenskapligt råd bestående av 10 personer. Av dessa 10 är 4 medlemmar av ICNIRP. Av totalt 12 personer är alltså 5 medlemmar i ICNIRP. Minst 9 av 12 har forskat åt industrin eller suttit i industrins vetenskapliga råd. Ingen representant för de många kritiska forskarna och vetenskapsmännen som menar att det finns betydande belägg för allvarliga hälsorisker finns representerad.

 

För en tid sedan beslutade Ombudsmannen inom EU att starta en utredning gällande hur experter tillsätts inom olika organ inom EU, bland annat SCHENIHR. Anledningen var en mängd klagomål angående avsaknaden av oberoende experter och avsaknaden av transparens. Källa

 

 

WHO(EMF-Project)

För ett antal år sedan besökte dåvarande ordförande för ICNIRP WHO och föreslog att WHO också borde ha ett organ som följde denna fråga. ”Vilken bra idé tyckte WHO, det ordnar vi”. ”Jag hjälper gärna till att organisera detta, sade Ordförande för ICNIRP”. 4 av 6 ledamöter är medlemmar av ICNIRP. WHO:s arbete har sedan dess gått ut på att torgföra ICNIRP:s gränsvärde och den industrivänliga tesen att det inte finns några hälsorisker med strålningen. Arbetet gick bland annat ut på att försöka övertyga länder med bättre skydd att försämra det till ICNIRP:s nivåer, samt att övertyga länder som övervägde bättre skydd att inte införa det. Arbetet finansierades under många år till hälften av mobilindustrins lobbyorganisationer och leds i dag av en elektroingenjör som saknar medicinsk kompetens och som är långvarig medlem i IEEE. Hon var vid rekryteringen till WHO betald av ett företag inom trådlös teknik och är även medlem i SSM:s vetenskapliga råd där hon presenteras som ”Doktor från WHO”.

 

 

IARC(WHO)

Inom WHO finns också ett helt annat organ som utvärderar cancerrisker med olika ämnen. IARC tycks vara det enda organet som faktiskt har med oberoende forskare också. 2011 cancerklassades mikrovågor i klassen 2b, möjligen cancerframkallande. Sedan dess har bevisen stärkts.Källa

fd VD Microsoft Canada visar att Kanadas myndighet har negligerat 130 studier som visar hälsoeffekter

Namninsamling för en strålningsfri skola. Klicka här