Media

 

 

I Sverige ägs alla kända dagstidningar samt TV4 av två stora mediakoncerner, Bonnier och Schibsted. Varje år tar de emot miljardbelopp i annonsintäkter bland annat från telekomindustrin. Utan dessa intäkter skulle de knappast överleva. Det är knappast populärt att bredvid en annons för mobiler skriva en artikel om dess hälsorisker.

 

I maj 2015 när över 200 forskare från 40 länder skickade en appell till WHO och FN ang strålningsriskerna skrev inte en enda av de välkända tidningarna om detta trots att de fick informationen. Det var bara de oberoende tidningarna och utländsk press(tex Russia Today) som skrev artiklar.

 

I juli 2015 publicerades det en studie om oxidativ stress och mikrovågor. Resultatet var att 93 av 100 genomförda studier visade att mikrovågor vid nivåer långt under våra gränsvärden leder till oxidativ stress i våra celler. Tidningarna kommer inte skriva om detta heller trots att det berör hela befolkningen.

 

Under våren 2015 publicerades en alarmerande stor djurstudie som bekräftade att 3G-strålning vid lägre nivåer än de som ett barn utsätts för som använder en surfplatta eller smartmobil, främjar tumörtillväxt. Inte heller detta skrev mainstreammedia om. Man skriver gärna på första sidan om kaffelarm och vinets positiva effekter men aldrig om hälsorisker med strålning trots att det är något som verkligen berör hela befolkningen. Konsekvensen är att svenskarna inte tror att det finns någon forskning eftersom media inte skriver om det.

Namninsamling för en strålningsfri skola. Klicka här