Forskning & symptom

 

Forskning visar att elektromagnetiska fält vid nivåer långt under våra gränsvärden kan orsaka:

 

SYMPTOM

- Sömnstörningar

- Huvudvärk och migrän

- Trötthet och kraftlöshet

- Inre oro och ångest

- Försämrat immunförsvar

- Nedstämdhet och depression

- Försämrat minne

- Koncentrationsproblem

- Tinnitus

- Påverkan på blodtryck

- Fertilitetsproblem, sämre spermier

- Hjärtarytmier och hjärtrusning, i värsta fall hjärtstopp

 

SJUKDOMAR

- Cancer

- MS, demens/Alzheimer och ALS

- Allergi, astma och hudåkommor

- Autoimmuna sjukdomar

- Autism och ADHD liknande beteende

 

70% av alla vetenskapliga studier som gjorts av oberoende forskare och 30% av studier som industrin har gjort visar hälsoeffekter. Vi har idag över 2000 granskade och publicerade studier som visar hälsoeffekter. Utöver dessa finns tusentals observationer och icke publicerade studier som visar hälsoeffekter. De gränsvärden Sverige har idag är föråldrade och baserar sig endast på sk termiska effekter dvs att vävnaden I kroppen måste värmas upp(som i en mikrovågsugn) för att skada skall kunna uppstå. Anledningen till denna ståndpunkt är att det tidigare har saknats förklaringsmodeller till de skador som bevisligen uppstår i celler vid nivåer långt under dessa gränsvärden. Rent krasst kan man säga att man har struntat I att skadorna uppstår eftersom ingen har kunnat förklara hur detta är möjligt.

 

 

(Dr David Carpenter om WIFI i skolor)

 

(Prof Martin Pall om hur EMF påverkar kroppen)

Ett axplock av intressanta händelser

2015 i juli publicerades en analys av tillgänglig forskning som visar att 93 av 100 granskade studier visar att trådlös teknik leder till sk oxidativ stress i cellerna vid nivåer långt, långt under Sveriges gränsvärden. Läs mer. Källa

 

2015 antar Frankrike en ny skollag som förbjuder trådlös teknik på förskolor för de minsta och som säger att de trådlösa nätverken i skolan ska vara avstängda när de inte aktivt används. Redan tidigare hade Frankrike ändrat skollagen så att man rekommenderade skolor att välja trådbunden teknik i första hand.

 

2012 Bioinitiative Group publicerar en metastudie, i detta fall en sammanställning och analys av 1800 studier gjorda mellan 2007 och 2012. Slutsatsen är att det finns omfattande belägg för att strålningen orsakar ohälsa vid de nivåer människor vanligen exponeras för, långt under våra gränsvärden. Gränsvärdet måste därför sänkas radikalt och trådlösa nätverk och trådlös teknik bör inte användas i skolor och förskolor. Källa

 

2011 antog Europarådet en resolution(nr 1815) som rekommenderade medlemsländerna att välja trådbunden teknik i skolorna på grund av hälsoriskeerna med trådlös teknik och barnens särskilda känslighet samt att breda informationskampanjer om hälsorisker skall genomföras för att informera människor om hur de kan minska exponeringen. Medlemsländerna uppmanades att göra allt de kan för att minska exponeringen av befolkningarna. Källa

 

2011 cancerklassades mobilstrålning av IARC(WHO) som möjligen cancerframkallande, i samma klass som DDT och lågfrekventa magnetfält. Sedan dess har fler studier publicerats som stärker de vetenskapliga beläggen för att strålningen orsakar cancer och ledande forskare anser att klassningen måste skärpas ännu mer. Källa

 

 

Länkar till sammanställningar om forskning

Bioinitiative Group, en stor fakta databas med analyser och sammanställningar

 

Environmental Health Trust, Dr Devra Davies, en mycket välrenommerad forskare har grupperat forskningen baserat på typ av hälsoeffekt

 

Take back your Power, De 5000 studierna som ligger till grund för dokumentären "Take back your power"

 

Citat från många välrenommerade forskare

 

Canadians for Safe Technology(C4ST) grundad av fd VD för Microsoft Kanada, Frank Clegg

 

RNCNIRP så här säger Rysslands motsvarighet till ICNIRP

 

Strålskyddsstiftelsen, en genomarbetad sida med mängder av länkar till forskningsresultat

Namninsamling för en strålningsfri skola. Klicka här