Försäkringsbolagens syn

 

 

 

Försäkringsbolagen

 

SWISS-RE, ett av världens största försäkringsbolag, placerar elektromagnetiska fält I den absolut högsta riskklassen. På en skala 1-33 tilldelas denna risk 27. SWISS-RE har friskrivit sig från ansvar och helt exkluderat detta i sina försäkringsvillkor. De kommer alltså inte betala ut några skadestånd p.g.a. skador som uppstått direkt eller indirekt som en följd av elektromagnetiska fält.

 

CFC Underwriting LTD , En ledande ”agent”(medlemsföretag) inom brittiska Lloyds införde i februari 2015 följande:

 

Namninsamling för en strålningsfri skola. Klicka här

Försäkringsbolagen följer också forskningen...