Hem

Röda blodkroppar på en människa före och efter 20 min exponering för en vanlig WIFI router. Konsekvensen blir en dålig syreupptagning som kan leda till huvudvärk, trötthet och kraftlöshet mm. Blodprovet är taget efter exponering.

Den vänstra plantan har vuxit upp bredivd en vanlig WIFI router och

den till höger fritt från mikrovågor. Källa

Med anledning av de IT satsningar som nu görs i våra skolor har det blivit akut att svenska folket ges en möjlighet att taga del av all den fakta som mainstream media och vår myndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten undanhåller. Över hela världen kämpar forskare och olika organisationer med att sanningen skall komma ut om de kända hälsoriskerna med tekniken så att vi omgående kan minska exponeringen från fram för allt mikrovågor från mobiler, surfplattor, WIFI mm. De absolut mest känsliga personerna är de som exponeras mest av alla, nämligen våra barn och allra mest kommer de att exponeras i skolan.

 

Länder som Ryssland, Kina och Indien har gränsvärden som är 100 ggr lägre än de i Sverige. Varför då? Jo, i tex Ryssland har det varit en vetenskaplig sanning under lång tid att mikrovågor kan leda till en mängd sjukdomar och hälsoproblem tex huvudvärk, koncentrationsproblem, minnesproblem, trötthet, sömnstörningar, nedstämdhet, ångest, hjärtarytmi, hjärtrusning, blodtryckspåverkan, hudåkommor mm. I förlängningen kan det orsaka cancer och hjärndegenerativa sjukdomar som ALS och demens. Ryssland har bedrivit omfattande forskning för att se hur olika frekvenser, modulationer mm påverkar människor. "Öst och väst" har historiskt haft helt olika åsikter i frågan om hälsoeffekter. I många västländer vägrar man att erkänna tusentals studier som visar att celler påverkas av mikrovågor, som de vi alla utsätts för dagligen, helt enkelt för att man inte tidigare har kunnat förklara varför. Man hävdar att det bara är värme som kan påverka en cell. I tex Ryssland har man konstaterat och accepterat att det är andra mekanismer som skadar cellerna.

 

Det finns omfattande forskning. Det finns över 2000 granskade och publicerade vetenskapliga studier som visar hälsoeffekter. Utöver dessa finns tusentals observationer och ej publicerade studier som visar att kroppen påverkas av strålningen vid nivåer som är astronomiskt långt under våra gränsvärden.

Tyvärr är de ekonomiska intressena enorma och incitamenten för att förhala ett erkännande är stora. (Läs mer)

 

Gränsvärdet för 4G och WIFI är 10 W/m2 MEN bara under 6 min exponering. Gränsvärdet skyddar alltså inte alls mot längre tids exponering. Många svenskar tror att så länge strålningen är under gränsvärdet är det ingen fara men så ser det inte ut. Det skyddar bara mot akuta uppvärmningseffekter. Ingen hänsyn tages till långtidsexponering och några studier på detta har heller aldrig gjorts innan tekniken släpptes ut på marknaden.

 

Jag uppmanar alla att ta del av forskningen, granska beslutande kommitéer och göra en egen bedömning. Att minska exponeringen i sitt hem är i de flesta fall inte så svårt. Rektorer, chefer, lärare och föräldrar måste få kännedom om riskerna så att de kan välja att inte utsätta barnen för onödiga och kända risker. De måste våga välja trådbunden teknik istället. (Läs mer)

 

Namninsamling för en strålningsfri skola. Klicka här

 

Namninsamling för en strålningsfri skola. Klicka här